Fryshuset medverkar på Järvaveckan

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-05-30

Under årets Järvavecka kommer Fryshuset liksom tidigare år att vara på plats för att se till att ungas röster hörs i de politiska samtalen samt att de får möjlighet att bidra genom att skapa roliga och meningsfulla aktiviteter för unga under dagarna. 

Järvas Seniora Fredsambassadörer
”Fredsambassadörer Järva” är ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) som Fryshuset i Husby har ingått med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning sedan januari 2022. Tillsammans vill vi skapa trygghet genom att lära unga i Järva konfliktlösning- och medlingsmetoden DPC (Dialouge for Peaceful Change).

31 maj, 14:30-15:15 – Vår unga fredsambassadör AbdiQani deltar på Byggföretagens seminarium som kommer handla om hur byggbranschen kan hjälpa unga vuxna från förorten.

1 juni, 17.00-17:45 – Vår unga fredsambassadör Farhiya deltar på ett seminarium som handlar om unga och religion i morgondagens Sverige.

3:e juni, 18:45 -19:30 – arrangerar Fryshusets fredsambassadörer i Järva ett seminarium där du tillsammans med dem får möjlighet att djupdyka i frågan om hur vi tillsammans kan bygga ett tryggare samhälle. Seminariet sker i rundabordssamtal där fredsambassadörerna leder samtal i smågrupper för att vi som grupp ska komma fram till vad som bygger ett tryggare Sverige. Ni är välkomna att delta och lyssna!

Plats: Spånga IP, Seminarietält Göteborg.

Tillsammans för Sverige
Fryshusets verksamhet Tillsammans för Sverige skapar dialog mellan unga med olika religiösa, kulturella, socioekonomiska bakgrunder i syfte att motverka polarisering.

1 juni, kl. 17:00-17:45 deltar Tillsammans för Sverige i seminariet Tro på Järva – unga och religion i morgondagens Sverige. Seminariet genomförs i samverkan med Svenska Kyrkan Sthlm Stift, Delmi och Sensus studieförbund och kommer bland att ta upp frågeställningar som hur unga ser på kopplingarna mellan religion, identitet och integration liksom vad de anser att samhället bör göra för att uppnå de globala målen och i synnerhet mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Efter seminariet bjuder Tillsammans för Sverige in till ungdomsmingel i Tro på Järva tältet (E01). Det bjuds på mat, dryck och filmvisning.

Plats: Spånga IP, Tro på Järva tältet (E01)

Skate Nation
Skate Nation anordnar skatesessions i Järvaområdet där vi välkomnar alla barn och unga i åldrarna 7–20 år, men framför allt dig som är intresserad av att upptäcka en ny hobby och få ett nytt sammanhang.

31 maj – 3 juni, 14:00-20:00 kommer Skate Nation att arrangera skateaktiviteter på området där barn och unga kan få prova på att skejta med oss! Det kommer finnas skateboardar och hjälmar att låna.

Plats: Spånga IP, Yta: H06 (bredvid den stora scenen)

4WEST
Fryshusets i Husbys eventgrupp 4West är en plattform för unga 16+ att planera och genomföra evenemang för andra unga i Järvaområdet. Genom att bidra med olika events, föreläsningar och workshops bidrar de till att skapa trygghet och samhällsförändring där ungas delaktighet är viktig.

2–3 juni, 14:00 -18:30 kommer 4west att erbjuda FIFA-turnering på PlayStation samt prova-på musikproduktion för alla unga stjärnor i åldrarna 13+.

Plats: Spånga IP, Tältyta D03, Järvaveckans Aktivitetstält

4west artister kommer även att uppträda på stora scenen dessa dagar kl. 18:00.

Kom och häng med oss, vi ser fram emot en vecka tillsammans med er!