image

Företagsgåva

Fryshuset gör skillnad på riktigt

Fryshuset gör skillnad för unga på riktigt. Och vi tror på alla unga, speciellt de unga som ingen annan tror på. Fryshuset är en ideell organisation, helt beroende av partnerskap, gåvor och olika samarbeten. Att skänka pengar till Fryshuset som företagsgåva är ett sätt att göra skillnad i samhället och visa att företaget tar sitt sociala ansvar på allvar. Att investera i unga är att investera i allas vår framtid. En investering som enligt oss är den viktigaste investeringen ett företag kan göra.

Värderingar

Genom att koppla företagets värderingar till välgörenhet stärks varumärket, samtidigt som man gör en konkret insats för de som behöver det mest. I Fryshusets fall handlar det om våra unga.

Företagsgåvor ett bra verktyg för att stärka företagsrelationer, bygga företagskultur och skapa en positiv atmosfär på arbetsplatsen. En gåva till Fryshuset är en gåva till unga som verkligen behöver det.

Skänk en företagsgåva här

Svensk Insamlingskontroll och Tryggt givande

Hela Fryshusets verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är gåvogivarens garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll’s syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänheten sker under betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

För att ha ett 90-konto måste
– organisationen ha sitt säte i Sverige90 konto Svensk insamlingskontroll logo
– ändamålet med insamlingen vara så bestämt att det går att kontrollera
– insamlingarna ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer
– organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor, så kallad kontorevisor.

Tryggt givande
Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att Fryshuset uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.