Yasmine är en person som drivs av att lära sig mer. Tidigare har hon varit engagerad i verksamheten BACKA, som belyser frågor kring civilkurage. Det var i samband med diplomeringen Yasmine fick höra om verksamheten Elektra.
– Jag blev nyfiken och kände att det var en möjlighet som alla kanske inte får. Då valde jag att ansöka till ambassadörsutbildningen. Det var givande och jag kände att jag ville fortsätta vara en del av Elektra.

Vad var det du gillade med Elektra?
– Jag ville lära mig mer om heder, då jag inte kunde så mycket om hedersvåld. Utbildningen var så stimulerande. Jag fick lära mig så mycket och fick en större inblick av vad det handlar om. Jag insåg att jag känner folk som har varit med om hedersvåld, något som jag kanske inte hade tänkt på annars.

Vad fick ni göra i utbildningen?
– Vi hade mycket diskussioner, jag fick höra andra människors perspektiv, och vi deltog i olika aktiviteter. Jag fick lära mig mer om heder och mycket annat också, som exempelvis rasism, sexism, demokrati, psykisk ohälsa, och sex och samlevnad.

Hur har din roll växt i Elektra?
– Jag har klivit ur min trygghetszon och gjort saker som jag kanske inte skulle ha gjort annars. Jag har deltagit i Almedalen, hållit ett tal på Fadimedagen, varit med i Aftonbladet, SVT, besökt skolor och fått möjligheten att utmana mig själv. Jag har fått göra min röst hörd. Något som jag tycker att Elektra är bra på, att ta fram ungas röster.

Unga kan skrika hur högt de vill, men är det ingen som lyssnar, så känner man att det inte har en sådan stor betydelse.

Hur kan man nå ut till ungdomar på bästa sätt?
– Svår fråga. Men att sprida vår kunskap, och att visa att vi och andra verksamheter finns. Men jag tycker att det är vuxnas ansvar att fånga upp de unga, de som är utsatta för hedersrelaterat förtyck. Många unga känner kanske ett missförtroende till att söka hjälp. Unga kan skrika hur högt de vill, men är det ingen som lyssnar, så känner man att det inte har en sådan stor betydelse. Man måste bilda ett förtroende mellan unga och vuxna.

Vad för nytt har du lärt dig efter att ha gått med i Elektra?
– Vardagsheder. Det är så utbrett, och jag känner många som varit med om det. Jag har dels lärt mig att det finns många aktörer i våldet, att ett offer kan även vara en förövare. Det är så normaliserat med vardagsheder, man tänker att personen som blir utsatt för det, bara har strikta föräldrar.

Vad kan man göra för att uppmärksamma hedersförtryck mer?  
– Jag tycker det Elektra och andra liknande verksamheter gör är bra. Men i skolan borde man satsa mer på att prata om samtycke. De unga som går i skolan, är ju de som kommer forma framtiden. Men också att media belyser det mer.

Elektra är en nationell verksamhet som bedrivs på Fryshusets mötesplatser i Stockholm och Göteborg. Utbildningen för unga pågår under två terminer och finns för både tjejer, killar och icke-binära som vill veta mer om demokratiska rättigheter och arbeta förebyggande mot våld och förtryck i hederns namn.