image

Kalmar

I region Småland & Öland arbetar vi med Fryshusets metoder och värdegrund utifrån ett landsortsperspektiv och våra lokala förutsättningar. Vi har verksamheter i Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Karlskrona och Växjö. I Kalmar har vi vårt administrativa huvudkontor i regionen.

Regionkontor Kalmar

I Kalmar har vi vårt administrativa huvudkontor i regionen. Här hanterar vi nationella projekt, ekonomi och arbetsledningen. Men vi har också flera verksamheter som utgår här ifrån:

Barn till ensamma mammor: Vi har över 200 barn och 100 mammor i löpande verksamhet för att skapa positiva barndomsminnen för barnen och som stöd för mammorna. Vi åker på utflykter, anordnar träffar och samarbetar med externa föreläsare.

Passus: Detta är vår avhopparverksamhet som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en kriminell livsstil. För info södra Sverige: 0761-269507

Folkhögskola: Vi driver en filialverksamhet till Stockholms Folkhögskola, med fokus på Studiemotiverande folkhögskolekurs och Grön näring.

Nationella projekt: Övergripande nationella och/eller regionala projekt som t ex Lampan, 4Uvas och United Sisters administreras och hanteras från Kalmar.

Verksamheterna i Kalmar finansieras genom statligt stöd (Passus), Folkbildningsrådet (skolan) samt bidrag, fonder och sponsring.

Kontakt

address

Besöksadress

Esplanaden 5
392 34 Kalmar
address

Postadress

Esplanaden 5
392 34 Kalmar
contact

Per Sjölin

Fryshuschef
+46706758493