image

Fryshuset på plats i Almedalen

Vi är på plats på Almedalsveckan 2024 för att se till att ungas röster hörs i de politiska samtalen. Dessutom vill berätta, engagera och påverka – för att öka ungas framtidstro och tilltro till samhället.

Årets Almedalsvecka pågår mellan den 25 och 28 juni, och Fryshuset är på plats alla dagar. Du kan träffa oss vid vår fina mötesplats på Skeppsbron (plats 119), ute i vimlet (vi har såklart Fryshuströjor på oss) och vid de seminarier som vi arrangerar och medverkar i. 

Boka en ung expert

I politiska samtal och beslutsfattande är det viktigt att alla röster får höras. Behöver ni hjälp att skapa inkluderande samtal och få med ungas perspektiv? Vi har sex ungdomsambassadörer på plats i Almedalen, alla med olika kunskap och erfarenheter. Kontakta shade.amao@fryshuset.se för mer info. 

Våra egna arrangemang

25 juni kl. 15.00-15.30 på Skeppsbron, plats 119
Heta stolen: Våra ungdomsambassadörer ställer frågor till makthavare  

26 juni kl. 08.30 – 09.15 på Adelsgatan 39, Folkets Bio (frukostseminarium)
Seminarium: Så stoppar vi gängrekryteringen av unga  

Vi lever i en tid där barn som borde leka, busa och sucka över en jobbig matteläxa i stället konfronteras med frågor på liv och död. Trots god kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer rekryteras allt fler unga till gängkriminalitet. Vad krävs för att förhindra att fler unga förloras till gängen? Välkommen till ett seminarium där vi fokuserar på lösningar för att vända våldsspiralen bland unga. 

Medverkande: Camila Salazar Atías, senior specialist på Fryshuset (moderator), Rut Öman, ungdomsambassadör för Fryshuset, Muadh ibn abdur-raouf Johansson, ungdomsambassadör för Fryshuset, Salman Khan, projektledare för Fryshusets verksamhet 180°, Nadim Ghazale, verksamhetschef, Nattvandring, Evin Cetin, författare och tidigare advokat, Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister (M) och Teresa Carvalho, riksdagsledamot (S) 

26 juni kl. 09.45 – 10.30 på Adelsgatan 39, Folkets Bio
Seminarium: Försvarsvilja och framtidstro – civilsamhället som brobyggare för att nå unga i utanförskap  

Ungas framtidstro minskar. Det gör även deras tilltro till såväl demokratin som till myndigheter. Hur kan civilsamhället agera som en brobyggare mellan myndigheter och unga i utanförskap och involvera dem i lösningen av samhällsutmaningar?  

Medverkande: Shade Amao, metodutvecklare på Fryshuset (moderator), Rami Aburashid, ungdomsambassadör Fryshuset, Leia Wolke Wemmert, ungdomsambassadör Fryshuset, Tor-Björn Åstrand, Myndigheten för Psykologiskt Försvar, Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef, Plikt- och Prövningsverket och John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef, Civil Rights Defenders 

26 juni kl. 15.00-15.30 på Skeppsbron, plats 119
Heta stolen: Våra ungdomsambassadörer ställer frågor till makthavare 

26 juni kl. 16.00-17.30 på Skeppsbron, plats 119
Seminarium: Från börda till möjliggöra – hur tar vi bäst vara på det växande motorintresset hos unga? 

Antalet A-traktorer fortsätter att öka både på landsbygden och i förortskommuner till storstäder. För många unga är det både ett transportmedel och en stor passion. Det här skapar ofta starka reaktioner från lokalbefolkning och näringsidkare och i förlängningen ökar trycket på politiken att agera. Vi samlar en bredd av aktörer med intresse i frågan för samtal om hur vi kan hitta och utveckla konstruktiva förhållningssätt för att ta tillvara på såväl lokalsamhällets som de ungas behov och intressen. 

Medverkande: Per Gjörloff, Förvaltningschef, kultur och fritid Karlskrona. Sven Kellgren-Pettersson och Dan Wärme representerar Motorgården, Folkracebanan i Follinbo, en mötesplats för unga som drivs av Region Gotland. Sarah Artmann representerar Fältgruppen Region Gotland. Karolina Järback, projektledare Oskarshamn MIU Fryshuset

27 juni kl. 15.00-15.30 på Skeppsbron, plats 119
Heta stolen: Våra ungdomsambassadörer ställer frågor till makthavare  

 

Hela Almedalsprogrammet
https://almedalsveckan.info/program hittar du programmet för hela veckan. Sök på “Fryshuset” så ser du alla arrangemang som vi arrangerar och medverkar vid.