image

Medling och konfliktlösning

Vi utbildar i konfliktlösning och medling enligt metoden Dialogue for Peaceful Change (DPC). Vi stärker unga och vuxna som fredsaktörer för att skapa ett mer inkluderande och tryggt Sverige. Kontakta oss om du är intresserad av vår utbildning eller vill skapa projekt för trygghet tillsammans.

Fryshuset bedriver flera olika projekt kopplade till medling och konfliktlösning och till metoden Dialogue for Peaceful Change (DPC). Alla projekt har som gemensamt mål att skapa ett tryggare samhälle för unga. Vi skapar också projekt med kommuner och stadsdelar för att gemensamt hitta nya sätt bygga trygghet på, där unga står i centrum och får bestämma.

Metoden Dialogue for Peaceful Change (DPC) kommer från ett fredscenter på Nordirland. Den lär ut varför konflikter uppstår och eskalerar och hur de kan förebyggas genom praktiska verktyg i konfliktkartläggning och medlande samtalsmetodik. Våra kursdeltagare har möjlighet att påverka många ungas liv genom att bli positiva förebilder och ledare. Vi utbildar även andra aktörer från civilsamhället, kommuner och företag.

Läs mer om DPC på Socialstyrelsen där den beskrivs som ett exempel på brottsförebyggande metoder

Just nu pågår ett så kallat IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med stadsdelen Rinkeby-Kista, där DPC används som metod i projektet Fredsbyggarna. Unga förebilder i åldrarna 16-19 kommer att bli utbildade i metoden och stärkas som positiva förebilder för att skapa fredligare områden. De får också bygga tillit och relation till myndigheter som polis, socialtjänst och andra samhällsbärande aktörer, för att förebygga myndighetsrädsla och främja trygghet.

Vi är övertygade om att unga vuxna behöver ta större plats i Sveriges fredsarbete för att det ska lyckas. Inte bara för att det är deras demokratiska rättighet, utan även för att de besitter ovärderlig kompetens som behöver tas tillvara. Därför arbetar vi efter FNs resolution 2250 om Unga Fred och Säkerhet, och ser unga som en resurs för bygga fredligare samhällen.

 

Kontakt

contact

Sarah Dolah

Nationell projektledare
+46760010644

TRUE STORIES

True stories

Berättelser från Fryshuset Inspireras av unga, anställda och andra på Fryshuset.

Visa alla berättelser